Integracja Sensoryczna Gliwice

Integracja sensoryczna jest to zespół niezliczonej ilości bodźców, które są odczuwane poprzez zmysły, tj. dotyk, węch, słuch, smak.

Integracja sensoryczna nie jest zdolnością wrodzoną, proces budowania rozpoczyna się już w okresie płodowym. Największy rozwój zachodzi w okresie od 3 do 7 roku życia dziecka. Zdarza się, że zaburzenia integracji sensorycznej zachodzą jako konsekwencja uszkodzonych narządów zmysłów, tj. wady wzroku, czy problemów ze słyszeniem.

Kiedy proces rozwoju jest prawidłowy, dziecko swobodnie poznaje świat, jeśli natomiast dochodzi do zaburzeń w kształtowaniu integracji sensorycznej, mogą pojawić się problemy z rozwojem, nauką czy zachowaniem dziecka. Problemy nie rozwiążą się same, a z czasem mogą przybierać na sile lub zmienić swoją formę. Wiele nieprawidłowości może zminimalizować właściwie prowadzona terapia, dlatego kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie problemu.

Integracja Sensoryczna Gliwice

Czynniki zwiększające ryzyko zaburzeń integracji sensorycznej:

– przedwczesny poród,
– komplikacje w czasie porodu np. niedotlenienie dziecka,
– długotrwałe leżenie, spowodowane ryzykiem poronienia,
– cesarskie cięcie,
– przyjmowanie leków w ciąży,
– stosowanie używek tj. alkohol papierosy przez ciężarną,

Nieprawidłowości w rozwoju integracji sensorycznej mogą występować też u dzieci, którym ogranicza się naturalny mechanizm badania świata poprzez zmysły.

Integracja sensoryczna Gliwice

Czym jest terapia Integracji Sensorycznej?

Terapia SI to jedna z metod, która wykorzystywana jest w pracy z dziećmi, u których stwierdzono trudności ruchowe, nadpobudliwość psychoruchową, nadwrażliwość sensoryczną, problemy z koncentracją czy trudności w nauce. Terapia integracji sensorycznej jest zazwyczaj prowadzona w formie zabawy. Poprzez balansowanie, huśtanie się w hamakach, jazdę na deskorolce, układ nerwowy dziecka uczy się właściwego zarządzania bodźcami które docierają do organizmu i właściwej reakcji na nie.

Przebiegu zajęć w SI nie da się z góry zaplanować. Nie znaczy to jednak , że terapeuta nie ma wyznaczonego celu, wręcz przeciwnie – terapeuta musi wiedzieć co i po co robi.

Założeniem terapii SI jest poprawa funkcjonowania dziecka w życiu codziennym, a co za tym idzie jakości jego życia. Terapeuta dobiera aktywności podczas zajęć adekwatnie do zdiagnozowanego wcześniej problemu dziecka, jego możliwości, aktualnego stanu pobudzenia oraz kondycji fizycznej i psychicznej. Terapeuci zalecają też prace z dzieckiem w warunkach domowych.

Integracja sensoryczna Gliwice

Terapia SI kształtuje umiejętności:

– koncentracja uwagi,
– organizacja i porządkowanie wrażeń oraz odpowiednie reagowanie na nie tj. nauka (czytanie, pisanie, liczenie).
– wykonywanie skomplikowanych czynności ruchowych,
– samokontrola,
– poczucie własnej wartości,
– myślenie abstrakcyjne i rozumowanie.

Integracja Sensoryczna Gliwice

Co powinno skłonić rodziców do przeprowadzenia diagnozy SI u dziecka?

O diagnozie SI powinniśmy pomyśleć gdy obserwujemy u dziecka m.in.:

– nadmierny niepokój,
– problemy z koncentracją,
– problemy z koordynacją ruchową,
– niskie napięcie mięśniowe,
– nadmierne zmęczenie dziecka,
– zbyt gwałtowną reakcje na dotyk,
– nieumiejętność naśladowania ruchów innych osób,
– problemy z komunikacją.

Integracja Sensoryczna Gliwice

Diagnoza Integracji Sensorycznej

Diagnoza SI obejmuje wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka, zazwyczaj to szczegółowa rozmowa, ankieta lub kwestionariusz.

Wywiad pozwala na uzyskanie wyczerpujących informacji dotyczących rozwoju dziecka jego nawyków oraz zachowań w różnych sytuacjach życia codziennego (tj. szkoła, dom).

Praca z dzieckiem polega na obserwacji spontanicznych jego zachowań, podczas swobodnej zabawy oraz reakcję na stymulację sensoryczna, przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Wnioski, czyli omówienie wyników analizy z opiekunami, wówczas terapeuta określa czy u podłoża trudności dziecka leżą zaburzenia procesów integracji sensorycznej. Aby terapia mogła dojść do skutku, należy potwierdzić deficyty. Na podstawie informacji uzyskanych z diagnozy terapeuta przygotowuje indywidualny, plan terapeutyczny dla dziecka.

Integracja Sensoryczna Gliwice

Czy wiesz, że...

Z terapii Integracji Sensorycznej w Poradni Rubinowej możesz skorzystać:

BEZPŁATNIE – w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (z opinią Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pod którą podjegasz)

-komercyjnie

W Poradni Rubinowej, sale terapeutyczne są wyposażone w specjalistycznym, certyfikowany sprzęt, który umożliwia pracę z dziećmi, u których występują różne zaburzenia.

Gabinety są urządzone tak, aby nasi najmłodsi pacjenci czuli się w nich komfortowo. A terapia przebiegała bez niepotrzebnego stresu dla dziecka.

Integracja Sensoryczna Gliwice