Psychoterapia

W Poradni Rubinowej w Gliwicach prowadzimy psychoterapię, która pozwala na dokładne i dogłębne poznanie przyczyn własnych problemów, przeżyć oraz zrozumienie swojego zachowania i postępowania w rożnych sytuacjach.

Psychoterapia Gliwice

Kto powinien udać się na terapię?

Potencjalnymi uczestnikami psychoterapii mogą być zarówno osoby z problemami natury psychologicznej (depresja, zaburzenia lękowe, trauma, stres, kryzys emocjonalny) jak również̇ osoby dążące do coraz doskonalszego rozwoju osobistego.

Prowadzimy również terapie małżeńskie i terapie dla par.

W naszej poradni terapie prowadzi grono cenionych i doświadczonych specjalistów w dziedzinie psychoterapii

Psychoterapia Gliwice

Jakie korzyści przynosi psychoterapia?

  • Zrozumienie swoich emocji oraz przyczyn naszego zachowania.
  • Pozwala nabyć świadomość niezdrowych mechanizmów obronnych.
  • Kształtuje umiejętność bezpiecznej i dyskretnej rozmowy na tematy dla nas wstydliwych, o sprawach trudnych i przykrych.
  • Uczy wybaczania sobie własnych błędów oraz wybaczania krzywd wyrządzonych nam przez inne osoby.
  • Przyczynia się do znalezienia w sobie siły, aby świadomie podejmować decyzję i planować zmiany w swoim życiu.
Psychoterapia Gliwice

Rodzaje terapii dostępne w Naszej Poradni:

Terapia indywidualna

Z praktyki wynika, że najpopularniejszą i najczęściej wybieraną przez pacjenta formą spotkań jest terapia indywidualna. Zapewnia ona intymność, dyskretność i bezpośredniość w rozwiązywaniu danego problemu.

Taką terapię mogą rozpocząć nie tylko osoby, które doświadczają zaburzeń psychicznych ale również, te które chcą rozpocząć pracę nad poprawą jakości swojego życia emocjonalnego czy ogólnego funkcjonowania w relacjach prywatnych lub zawodowych.

Psychoterapia rodzinna:

W ramach terapii rodzinnej poruszamy się w przestrzeni, która pozwala nam poznać swoje potrzeby, oczekiwania oraz nauczyć się lepszej komunikacji między sobą. Bardzo często polecana jest w przypadkach problemów występujących u dzieci.

Psychoterapia małżeńska i par:

Jest to dość specyficzna forma terapii, ponieważ jej głównym celem jest poprawienie relacji pomiędzy partnerami, a nie rozwiązywanie indywidualnych problemów każdego z nich. Podczas takiej terapii uczymy się przede wszystkim słuchać, a nie tylko słyszeć partnera. Głównym celem tej terapii jest poprawa relacji i wzrost satysfakcji ze związku.

 Jeśli taka terapia zostanie podjęta w odpowiednim czasie jest szansa, że uratuje parę przed rozstaniem.

Psychoedukacja:

Jest niczym innym jak dogłębnym wyedukowaniem pacjenta, a także jego rodziny w obrębie swojego zaburzenia oraz nauczeniu go rozpoznawania objawów mogących sugerować nawrót choroby. Jest jedną z najczęstszych oraz szczególnie ważnych terapii prowadzonych dla pacjentów z zaburzeniami przebiegającymi przewlekle i często nawracającymi. Do takich zaliczyć można: schizofrenię, depresję, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, zaburzenia lękowe, wszelkiego rodzaju uzależnienia oraz zaburzenia odżywiania takie jak anoreksja czy bulimia.

Do mniej powszechnych zaliczyć można muzykoterapię, arteterapię, czy społeczność leczniczą. Nieoceniona jest również grupa wsparcia, w której to dzięki psychologowi można odnaleźć się w przestrzeni do wymiany przeżyć przez uczestników, którzy doświadczają̨ podobnych problemów czy trudności w życiu codziennym np. rodziców dzieci chorujących na autyzm.

Psychoterapia Gliwice

Psychoterapia jako forma pomocy

Z biegiem czasu psychoterapia stała się bardzo popularnym i pomocnym narzędziem w rozwiązywaniu wszelakich problemów oraz podczas kreowania rozwoju osobistego. We współczesnym świecie społeczeństwo zaczyna zdawać sobie sprawę, że stanowi ona przede wszystkim skuteczną pomoc a nie jest powodem do wstydu!

Dlatego bez obaw skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści wybiorą najlepszą formę terapii podczas pierwszych wizyt w gabinecie.

Psychoterapia Gliwice