Wczesne Wspomaganie Rozwoju Gliwice

W Polsce jak dotąd tematyka problemu związanego z zaburzeniami rozwoju, jest zbyt słabo rozpowszechniona. O ile u dzieci starszych, problem może być w łatwy sposób zauważalny (choć nie zawsze), to o tyle u niemowląt może być całkowicie niewidoczny lub nieoczywisty w oczach rodzica. Kluczowym aspektem w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości rozwojowych dziecka, jest wczesna diagnoza. To wczesne rozpoznanie nieprawidłowości i zagwarantowanie specjalistycznej opieki znacznie ułatwia proces całej terapii, której efektem będzie zminimalizowanie, bądź całkowite wyeliminowanie trudności rozwojowych.

Wczesne wspomaganie rozwoju Gliwice

Jakie symptomy powinny budzić niepokój rodziców dziecka:

Do pierwszego roku życia:

– nietrzymanie główki,
– brak kontaktu wzrokowego,
– problemy z karmieniem (dziecko krztusi się, słabo ssie),
– nadmierny spokój dziecka, dziecko wydaje się „leniwe”,
– główka zwrócona w jednym kierunku,
– nadmiernie wiotkie kończyny,
– napinanie się, prężenie dziecka,
– brak umiejętności siadania, chodzenia we właściwym czasie,
– słaba reakcja na bodźce z otoczenia,
– potrzeba ciągłego bujania,
– dziecko nie wypowiada pojedynczych słów.

Dzieci powyżej pierwszego roku życia:

– nie reaguje na swoje imię,
– nie wypowiada, pojedynczych słów, zdań,
– ma problemy z koncentracją,
– nadwrażliwość lub brak wrażliwości na dotyk, dźwięk,
– je wyłącznie te same potrawy (np. naleśniki)

Wczesne wspomaganie rozwoju Gliwice

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?

WWR to wielospecjalistyczne, kompleksowe spektrum działań polegające na stymulowaniu funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikacje dziecka. Od chwili narodzin do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole (0-7lat). Wczesne Wspomaganie Rozwoju polega również na udzielaniu pomocy i wsparcia rodzicom poprzez uczenie ich postępowania z dzieckiem. Terapia ma na celu przystosować dziecko do prawidłowego funkcjonowania do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Zasady organizacji tych specjalistycznych zajęć zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Rodzicu! Jeśli zauważyłeś u swojego dziecka jakikolwiek z niepokojących Cię symptomów (patrz lista wyżej), nie bagatelizuj żadnego z nich. Udaj się do lekarza pediatry lub lekarza specjalisty, który po rozpoznaniu nieprawidłowości wyda Ci opinie, będącą podstawą do otrzymania zaświadczenia kwalifikującego dziecko do programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Niezbędne jest rozpoznanie i wskazanie rodzaju zaburzenia bądź niepełnosprawności u Twojego dziecka.

wczesne wspomaganie rozwoju gliwice

Jakie zaburzenia kwalifikują dziecko do terapii w ramach WWR?

Zasadniczo każde dziecko, u którego stwierdzono zaburzenia w rozwoju lub orzeczono niepełnosprawność może korzystać z zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Do najczęściej spotykanych zaburzeń należą:
Autyzm
– Zespół Aspergera
– Opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy
– Niepełnosprawność intelektualna
– Niepełnosprawność sprzężona
–  Zaburzenia sensoryczne (węch, słuch, mowa)

wczesne wspomaganie rozwoju gliwice

Jakie warunki należy spełnić, aby dziecko znalazło się w terapii w ramach WWR?

  1. Znajdź placówkę Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w swoim rejonie – złóż wymagane przez placówkę dokumenty do otrzymania opinii.

Każda placówka może wymagać innych, warto przed wizytą zorientować się jakie będą niezbędne.

  1. Po przeprowadzonej diagnozie/badaniu przez specjalistów z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wydawana jest stosowna opinia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
  2. Z opinią WWR zapraszamy do naszej poradni Rubinowej w Gliwicach przy ulicy Rubinowej 2E/1U.
  3. Na podstawie opinii zostanie powołany zespół WWR, który przygotuje indywidualny plan terapeutyczny dla Twojego dziecka.

Pamiętaj! Opinię możesz złożyć tylko do jednej wybranej placówki, w przypadku kiedy efekty dotychczasowej terapii nie przynoszą satysfakcjonujących efektów możesz przenieść swoja opinię do Naszej placówki.

wczesne wspomaganie rozwoju gliwice

Na czym polega terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (WWR)?

Terapia WWR dla każdego z pacjentów jest dobierana indywidualnie, pod kątem potrzeb. Nie sposób jednoznacznie wskazać na czym polega. U jednych dzieci zajęcia będą skupiały się nad poprawą koordynacji ruchowej, usprawniającej mobilność. U innych np. z zaburzeniami mowy, praca będzie się koncentrowała na zajęciach logopedycznych. W niektórych przypadkach szczególnie u młodszych dzieci, zajęcia mogą odbywać się w grupach 2-3 osobowych. Panuje mylne pojęcie, że terapia Wczesnego Wspomagania Rozwoju koncentruje się tylko na pacjencie. Pomoc obejmuje także rodzinę, dlatego warto realizować opinię w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prowadzone są zajęcia mające na celu wyjaśnić rodzicom skąd biorą się pewne zachowania dziecka, specjalista pomaga zrozumieć jak interpretować pewne zjawiska i jak na nie reagować.

Wczesne wspomaganie rozwoju Gliwice

Na czym polega pomoc rodzinie dziecka objętego WWR?

Przyjście na świat dziecka z niepełnosprawnością nie jest łatwym etapem w życiu rodziny. W tym trudnym momencie niezwykle ważne jest wsparcie i pomoc w odnalezieniu się w nowej sytuacji. Szczególnie istotnym elementem jest psychoedukacja dzięki, której łatwiej jest nam zrozumieć przyczyny i skutki tego co się wydarzyło, obraz nowej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Uzyskanie informacji na temat bieżących trudności oraz tego co może przynieść przyszłość w związku z rozwojem dziecka.

W Naszej Poradni wspieramy rodziny w procesie rozpoznawania zachowań dziecka i reakcji na nie. Udzielamy instruktażu i porad wszystkim członkom rodziny. Wspieramy rodziców zarówno w pracy z dzieckiem bezpośrednio w Naszej Poradni oraz dajemy wskazówki jak zapewnić najlepsze warunki do rozwoju w środowisku domowym.

Rodzice to WY jesteście najważniejszy ogniwem w diagnozie Waszego dziecka. Poprzez przebywanie z nim na co dzień w różnych sytuacjach. Dzięki intuicji i spostrzegawczości możecie zaobserwować niepokojące zachowania dziecka. Obserwacja jest niezbędnym narzędziem do podjęcia wczesnych działań zaradczych.

wczesne wspomaganie rozwoju gliwice

Jakie obszary stymuluje terapie Wczesnego Wspomagania Rozwoju?

Jak sama nazwa wskazuje, terapię Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) powinno się zacząć jak najwcześniej. Skutecznie prowadzona, pozwala zapobiec pojawieniu się innych zaburzeń, które mogłyby się rozwinąć w związku z istniejącą niepełnosprawnością np. zaburzenia psychiczne. Terapia WWR stymuluje:

obszar emocjonalny, czyli uczy budowania poczucia własnej wartości, przezwyciężania trudności i kryzysów rozwojowych, wyrażania i kontroli emocji,
obszar fizyczny, czyli dziecko staje się bardziej sprawne ruchowo,
obszar poznawczy, wspomaganie pamięci, koncentracji, skupienie uwagi, spostrzeganie, myślenie
obszar społeczny, dziecko staje się bardziej empatyczne, potrafi współpracować w grupie, rozumie oraz respektuje zasady i normy.

Wczesne wspomaganie rozwoju Gliwice

Specjaliści, którzy tworzą zespół terapeutyczny WWR to:

-Psycholodzy
-Logopedzi
-Pedagodzy
-Terapeuci Integracji Sensorycznej
– Fizjoterapeuci

Zespół wykwalifikowanych terapeutów, tworzy i modyfikuje spersonalizowany plan terapii dostosowany do potrzeb dziecka. W ramach współpracy wszystkich ww. specjalistów, terapia jest kompletna pod względem merytorycznym i praktycznym. 

Wczesne wspomaganie rozwoju Gliwice