Co to jest diagnoza pedagogiczna?

 Przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej to fundamentalny element procesu diagnostycznego, który przeprowadza się w celu zaobserwowania i omówienia tego, jak dziecko radzi sobie z nauką oraz przyswajaniem wiedzy.

Diagnozę taką wykonuje się zarówno w przypadku dziecka z problemami w nauce, jak i ucznia bardzo zdolnego, który prezentuje wyjątkowe zdolności i talenty. Warto dowiedzieć się, czym dokładnie jest diagnoza pedagogiczna i co czeka nas podczas wizyty w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Pedagog Gliwice

Jakie są cele diagnozy pedagogicznej?

W Poradni Rubinowej diagnozę pedagogiczną przeprowadzają wykwalifikowani specjaliści, tacy jak oligofrenopedagodzy,  surdopedagodzy, tyflopedagodzy, terapeuci behawioralni, terapeuci ręki i arteterapeuci. Tego rodzaju rozpoznanie jest domeną pedagogów. Może być niezależnym procesem diagnostycznym lub jego częścią, zazwyczaj z badaniem psychologicznym lub logopedycznym.

Celem diagnozy pedagogicznej jest przede wszystkim analiza i wyjaśnienie przyczyn trudności szkolnych dziecka jak i również stwierdzenie, jakie atuty, uzdolnienia i cechy posiada uczeń.

Należy pamiętać, że zupełnie innych metod działania wymaga uczeń z trudnościami edukacyjnymi, w tym specyficznymi przeciwnościami w uczeniu się oraz uczeń wybitnie zdolny. Diagnoza pedagogiczna obejmuje również najmłodsze dzieci, uczniów w zerówkach, którzy zgłaszają się na badanie w celu ustalenia, czy są gotowi do podjęcia nauki w I klasie. Jest to tak zwane badanie gotowości szkolnej.

Pedagog Gliwice

Jakie trudności dziecka powinny skłonić Cię do wizyty u pedagoga:

– problemy z czytaniem, pisaniem, liczeniem,
– trudności z konkretnymi przedmiotami szkolnymi,
– problemy z logicznym myśleniem,
– nieznajomość stron (prawa-lewa) i orientacji w schemacie własnego ciała,
– brak wiedzy na temat figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, krzyżyk),
– nieumiejętność rysowania/malowania,
– duże trudności z motoryką ciała podczas zajęć sportowych (problemy z łapaniem i podrzucaniem piłki, ze zrobieniem „jaskółki” czy staniem na jednej nodze,
– brak samoświadomości (jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka),
– kłopoty z prawidłową umiejętnością narracji (wypowiadania się),
– dziecko nie słucha i nie wykonuje Twoich poleceń,
– trudności z dzieleniem rzeczy na kategorie (np. owoce, ubrania, zwierzęta),
– słaba pamięć ogólna,
– problemy w relacjach z rówieśnikami,
– słaba samokontrola emocji (np. reagowanie agresją, płaczem w większości sytuacji),
– dziecko odpowiada pojedynczymi słowami, jego wypowiedzi są bardzo zwięzłe.

Pedagog Gliwice

Jakie korzyści niesie terapia pedagogiczna?

– uczy dziecko właściwego zachowania w różnych sytuacjach,
– uczy dziecko rozwoju zdolności spostrzegania i zapamiętywania,
– kształtuje umiejętności manualne, terapia ręki (poprawny chwyt pisarski),
– uczy dziecko umiejętności pisania, czytania i liczenia,
– uczy dziecko logicznego myślenia, przyczynowo skutkowego, abstrakcyjnego,
– uczy dziecko analitycznego myślenia i scalenia poleceń i zdań,
– uczy dziecko pracy w grupie,
– uczy dziecko dostrzegania różnic, brakujących lub niepasujących elementów,
– uczy dziecko kształtowania zdolności do prowadzenia rozmowy,
– uczy dziecko wyrażać empatię i zrozumienie,
– wprowadza i przygotowuje dziecko do osiągnięcia gotowości szkolnej.

Diagnoza pedagogiczna wykonywana jest w formie opinii, która trafia do rodziców w dwóch kopiach – pierwsza z nich przeznaczona jest do wglądu i domowej dokumentacji, druga zaś powinna zostać jak najszybciej dostarczona do szkoły dziecka, najlepiej do dyrektora lub wychowawcy.

W rozpoznaniu zawarte są informacje na temat funkcjonowania ucznia, zarówno jego mocnych, jak i słabszych stron, wyczerpujące i wnikliwe zalecenia: dla nauczycieli, rodziców ale nierzadko i dla samego ucznia.

W naszej poradni badamy również uczniów szkół ponadpodstawowych, między innymi w celu ustalenia ich predyspozycji zawodowych (diagnoza pedagogiczna i badanie zawodowe).

Pedagog Gliwice

Czy wiesz, że…

W Poradni Rubinowej możesz skorzystać z bezpłatnej diagnozy w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

W celu zapoznania się, ze szczegółami programu kliknij tutaj

Pedagog Gliwice

Charakter diagnozy pedagogicznej:

Diagnoza pedagogiczna może być badaniem jednorazowym, np. w przypadku minimalnych trudności lub orzeczenia gotowości szkolnej dziecka idącego do I klasy szkoły podstawowej, ucznia zdolnego.

Może być również badaniem cyklicznym, np. celu potwierdzenia diagnozy dysleksji, konieczne jest wtedy przeprowadzenie badania kontrolnego, nie wcześniej jednak niż po roku od poprzedniego.

Diagnozę pedagogiczną może zalecić m.in. szkoła. Zwykle rodziców o zgłoszenie ucznia prosi pedagog lub nauczyciel-wychowawca. Również sam rodzic może zgłosić się z dzieckiem na diagnozę, jeśli dostrzega trudności edukacyjne dziecka, chce zrozumieć i zgłębić ich przyczynę.

W Poradni Rubinowej staramy się, aby rodzice mogli aktywnie uczestniczyć w rozwoju swojego dziecka. Po każdych zajęciach relacjonujemy i omawiamy z Wami przebieg wizyty, staramy się wysłuchać Waszych refleksji i zachęcamy do obopólnej współpracy. Udzielamy informacji i porad w jaki sposób pracować z dzieckiem w domu, ponieważ jesteśmy przekonani, iż taki model pracy przynosi najlepsze efekt.

Pedagog Gliwice

W jaki sposób umówić się na diagnozę pedagogiczną w Naszej Poradni?

Zadzwoń pod numer: 574420791 lub odwiedź nas osobiście – adres naszej poradni to ul. Rubinowa 2E/1U Gliwice.

Zachęcamy Państwa także do odwiedzenia naszej strony w celu zapoznania się z ofertą poradni.

Pedagog Gliwice