Terapia ręki – co to właściwie jest?

Terapia ręki to indywidualnie dobrane ćwiczenia, umożliwiające usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej. Celem terapii ręki,(która jest skierowana przede wszystkim do dzieci, lecz także osób dorosłych, które utraciły sprawność), jest m.in.: poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni. Może ona stanowić jeden z elementów terapii SI.

Terapia ręki

Dla kogo jest taka terapia?

Ręka wbrew pozorom jest bardzo rozbudowaną częścią ciała, która odpowiada za bardzo wiele czynności: trzymanie, podnoszenie, przesuwanie, pisanie, kontrolę grafomotoryczną, precyzyjne ruchy, małą motorykę a także skomplikowane mechanizmy czuciowe. W ludzkim mózgu obszar odpowiedzialny za ruchy ręki oraz odbieranie, przetwarzanie i reagowanie na bodźce czuciowe jest bardzo duży. Dodatkowo cały system nerwowy kontrolujący ruch, a więc jego planowanie, rozpoczęcie, wykonanie, koordynowanie i zakończenie to niezwykle skomplikowana sieć, która, aby działała prawidłowo, musi na każdym poziomie być precyzyjna i odpowiednio przygotowana do realizacji swoich zadań. Daje to bardzo wyraźny obraz tego, jak istotna, precyzyjna i bardzo skomplikowana jest praca naszych rąk.

Praca i umiejętności naszych rąk z różnych przyczyn mogą zostać zahamowane, lub rozwój kończyny w ogóle może się nie wykształcić. Dzieje się tak przy zaburzeniach integracji sensorycznej, zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego, nieprawidłowościach pod kątem anatomicznym, w wyniku złych nawyków lub niepełnosprawności intelektualnej. W takich przypadkach zalecane jest pobudzanie w różny sposób ręki, co nazywane jest jej terapią – terapią ręki. Jej celem jest zaangażowanie całej kończyny górnej, a przez to naukę i doskonalenie różnych czynności i precyzyjnych ruchów.

Terapia ręki

Jakie są wskazania do tego typu terapii?

Terapia ręki dla osób dorosłych i dzieci wskazana jest wówczas gdy:

 • Występują trudności w planowaniu ruchowym,
 • Koordynacja pracy obu rąk jest problemem,
 • Ubieranie się, zapinanie guzików stanowi kłopot,
 • Siła i szybkość ruchów jest nieadekwatna do wykonywanej czynności,
 • Występują zaburzenia sprawności grafomotorycznej  – dziecko nie lubi lub nie umie wycinać, rysować, malować, ma niedokładne i niestaranne pismo, każda nowa forma zajęć z wykorzystaniem umiejętności rąk nie sprawia dziecku przyjemności,
 • Dziecko ma trudności w trzymaniu kredek, ołówka, pióra, przedmioty wypadają z dłoni lub przebijają kartkę pod ich naciskiem,
 • Występują problemy z koncentracją uwagi,
 • Postawa ciała jest nieprawidłowa,
 • Dziecko niechętnie dotyka różnych faktur,
 • Zaburzona jest koordynacja wzrokowo – ruchowa,
 • Tempo wykonywania czynności manualnych jest zbyt szybkie lub zbyt powolne,
 • Zaburzone jest napięcie mięśniowe
Terapia ręki

Jakie efekty można osiągnąć po skutecznie przeprowadzonej terapii?

Terapia ręki ma pomóc dziecku poprawnie oraz precyzyjnie ruszać ręką, dłonią oraz palcami. Dziecko z większą łatwością opanuje sztukę pisania, rysowania, wiązania butów, operowania różnymi przedmiotami wymagającego sprawności manualnej. Poprawie ulegnie również koordynacja wzroku
i słuchu z ruchem. Dziecko łatwiej przyswoi naukę budowy własnego ciała, poprawi się jego orientacja przestrzenna a także zacznie przyjmować prawidłową pozycję ciała. Te wszystkie elementy powinny być efektem prawidłowo przeprowadzonej terapii, ale oczywiście wszystko zależy od początkowego problemu dziecka.

Jedno jest pewne, nie należy bagatelizować problemu naiwnie licząc, że z czasem malec wyrośnie z takiej niesprawności, czy być błędnie przekonanym, że tego typu objawy (będące często mylone ze zwykłą dziecięcą nieporadnością) same miną z wiekiem. Jeśli zaobserwujemy wcześniej wymienione symptomy skonsultujmy się z terapeutą, który albo rozwieje nasze obawy, albo rozpocznie profesjonalną ukierunkowaną na zaburzenie terapię.

Jeśli zauważyliśmy w naszym życiu lub u bliskiej osoby powyższe symptomy najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z psychologiem lub psychiatrą, który potwierdzi lub rozwieje nasz obawy. Próby rozwiązania problemu „na własną rękę” mogą jedynie pogorszyć sytuację, bez wiedzy doświadczonego specjalisty nie będziemy potrafili pomóc sobie sami.

Jeśli masz wątpliwości czy Twoje dziecko rozwija się z sposób prawidłowy, umów się na konsultację do Poradni Rubinowej w Gliwicach. Dysponujemy zespołem doświadczonych specjalistów.