PROBLEMY PSYCHOLOGICZNE U DZIECI

Problemy psychologiczne, które mogą mieć różnorodne źródła mogą dotykać
nie tylko dorosłych ale również dzieci.

Trudności rodzinne, takie jak rozwód, przemoc domowa czy problemy
związane z używaniem substancji mogą znacząco wpłynąć na dziecko i jego zdrowie
psychiczne. Ważne jest, aby dzieci miały wsparcie emocjonalne i dostęp do
odpowiednich zasobów, które pomogą im radzić sobie z trudnościami w rodzinie.
Problemy w szkole, takie jak trudności w nauce czy prześladowanie przez
rówieśników, również mogą prowadzić do problemów psychologicznych u dzieci.
Wspieranie uczniów w radzeniu sobie z wyzwaniami szkolnymi i promowanie
zdrowych relacji z rówieśnikami może pomóc w zmniejszeniu negatywnego wpływu
tych czynników na zdrowie psychiczne dzieci.
Dodatkowo, traumatyczne wydarzenia, takie jak wypadki, katastrofy naturalne
czy utrata bliskiej osoby, mogą wywołać u dzieci stres i inne reakcje psychologiczne.
Ważne jest, aby dzieci otrzymały wsparcie emocjonalne i odpowiednią opiekę po
doświadczeniu traumatycznego zdarzenia, aby mogły skutecznie radzić sobie z tymi
trudnościami i powrócić do zdrowego funkcjonowania.
Kluczowe jest również promowanie świadomości na temat problemów
psychologicznych u dzieci oraz zapewnienie dostępu do profesjonalnej pomocy w
przypadku potrzeby. Wczesna identyfikacja i interwencja w przypadku problemów
psychicznych mogą pomóc dzieciom w radzeniu sobie z trudnościami i promowaniu
ich zdrowia psychicznego.
Czynniki biologiczne i genetyczne również odgrywają istotną rolę w
kształtowaniu zdrowia psychicznego dzieci. Zaburzenia nastroju, takie jak depresja,
czy zaburzenia lękowe mogą mieć podłoże genetyczne lub być związane z różnymi
aspektami biologicznymi.
Ważne jest, aby zrozumieć, że dzieci, tak jak dorośli, mogą doświadczać
różnych zaburzeń psychicznych z powodu czynników biologicznych, genetycznych,
środowiskowych lub kombinacji tych czynników. Dlatego też ważne jest, aby podejść
do każdego dziecka indywidualnie i zrozumieć jego unikalne doświadczenia oraz
reakcje na różne sytuacje.
Wsparcie i zrozumienie ze strony dorosłych, w tym rodziców, opiekunów,
nauczycieli i profesjonalistów zdrowia psychicznego, są kluczowe dla pomocy
dzieciom w radzeniu sobie z problemami psychologicznymi. Oferowanie dzieciom
bezpiecznego i wspierającego środowiska, w którym mogą wyrażać swoje uczucia i
otrzymywać wsparcie, jest istotne dla ich zdrowia psychicznego i ogólnego
dobrostanu.
W przypadku podejrzenia, że dziecko może mieć zaburzenie psychiczne,
ważne jest skonsultowanie się z profesjonalistą zdrowia psychicznego, który może
dokładnie ocenić sytuację i zalecić odpowiednie interwencje. Wczesna identyfikacja i
leczenie zaburzeń psychicznych mogą znacząco poprawić rokowania i jakość życia
dzieci.
Jest kilka powodów przez które rozpoznanie problemów psychologicznych u
dzieci może być trudne. Po pierwsze, dzieci mogą wyrażać swoje trudności w sposób
różny od dorosłych. Mogą przejawiać swoje emocje poprzez zachowania, symptomy
fizyczne lub zmiany w zachowaniu, zamiast bezpośrednio opisywać swoje uczucia
słowami.
Po drugie, dzieci często nie mają jeszcze pełnej zdolności do nazwania i
zrozumienia swoich emocji, co może sprawić, że opisanie swoich trudności jest dla
nich trudne. Mogą być skonfundowane lub nieświadome tego, co się z nimi dzieje, co
utrudnia identyfikację problemów psychologicznych.

Obserwacja zachowań dziecka, rozmowy z nim, wysłuchiwanie jego potrzeb i
reakcji na różne sytuacje, a także śledzenie ewentualnych zmian w jego
funkcjonowaniu mogą pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnych problemów
psychologicznych. Istnieją jednak pewne symptomy i zachowania, na które warto
zwracać uwagę:
1. Długotrwały smutek, nadmierna drażliwość, lęki czy wahania nastroju mogą
być sygnałami problemów psychologicznych.
2. Dzieci mogą mieć problemy z utrzymywaniem relacji z rówieśnikami lub
dorosłymi, mogą wycofywać się, unikać kontaktów społecznych lub być
agresywne.
3. Spadek wyników w nauce, częste nieobecności, trudności w koncentracji lub
motywacji mogą wskazywać na problemy emocjonalne lub trudności w
adaptacji.
4. Dzieci mogą doświadczać bólów głowy, brzucha lub innych dolegliwości
fizycznych, które nie mają wyraźnej przyczyny medycznej.
5. Nagłe zmiany w zachowaniu, agresja, nadmierny niepokój, nadmierna kontrola
czy wybuchy gniewu mogą być sygnałem, że dziecko ma trudności
emocjonalne.
6. Utrata bliskiej osoby, przemoc domowa, rozwód rodziców czy inne
traumatyczne wydarzenia mogą wywołać reakcje psychologiczne u dzieci.
Zwracanie uwagi na zmiany w zachowaniu i emocjach dziecka oraz
podejmowanie działań w odpowiedzi na te sygnały może mieć kluczowe znaczenie
dla jego zdrowia psychicznego i ogólnego dobrostanu. Skonsultowanie się z
profesjonalistą, takim jak pediatra, psycholog dziecięcy lub terapeuta, może pomóc w
zrozumieniu przyczyn tych problemów i opracowaniu planu działania, który najlepiej
odpowiada potrzebom dziecka.
Podstawą tego procesu jest empatyczne i zrozumiałe podejście do trudności z
jakimi boryka się dziecko. Jeśli problemy emocjonalne lub zachowania utrzymują się
przez dłuższy okres czasu, na przykład kilka tygodni lub miesięcy, pomimo prób
rodzicielskiego wsparcia, może to być sygnał, że profesjonalna pomoc jest potrzebna.
Gdy objawy problemów psychologicznych u dziecka są znaczące lub nasilają się, na
przykład dziecko staje się coraz bardziej wycofane, agresywne, lub jego
funkcjonowanie szkolne ulega znacznemu pogorszeniu, również warto rozważyć
skonsultowanie się z psychologiem. Zawsze wtedy kiedy trudności emocjonalne lub
zachowania dziecka znacząco wpływają na jego codzienne funkcjonowanie, na
przykład uniemożliwiają mu uczestnictwo w szkole, relacjach społecznych czy
wykonywaniu codziennych czynności, warto szukać pomocy. Tym bardziej wówczas
gdy dziecko samo prosi o pomoc lub wyraża chęć rozmowy z kimś o swoich
problemach, warto potraktować to poważnie i wesprzeć je w znalezieniu
odpowiedniej pomocy. Sytuacje życiowe, takie jak rozwód rodziców, śmierć bliskiej
osoby, przemoc domowa czy traumatyczne wydarzenia, mogą być sygnałem, że
dziecko potrzebuje wsparcia psychologicznego.
My dorośli możemy na każdym etapie wspierać swoje dziecko dając mu do
zrozumienia, że jesteśmy dostępni i gotowi wysłuchać jego uczuć i myśli. Tworząc
bezpieczną przestrzeń, w której dziecko może czuć się swobodnie wyrażając swoje
emocje. Należy pokazać dziecku, że słyszymy i rozumiemy jego trudności.
Potwierdzić jego uczucia i pokazać, że nie jest samo w swoich problemach. Dzieci
czasami potrzebują czasu, aby wyrazić swoje uczucia i myśli. Bądźmy cierpliwi i nie
naciskajmy na nie, jeśli nie są gotowe mówić. Brak presji i oceniania lub
krytykowania dziecka może pomóc mu poczuć się bardziej komfortowo w wyrażaniu
swoich trudności. Ważne jest, aby skonsultować się z profesjonalistą, takim jak
psycholog dziecięcy lub terapeuta. Specjalista może przeprowadzić ocenę i
zaproponować odpowiednie interwencje terapeutyczne. Zapewnienie dziecku
wsparcia, tego, że jesteśmy tu dla niego i tego, że razem pomożemy mu przejść przez
trudne czasy może być kluczowe w jego procesie zdrowienia.
Jeśli dziecko przeżywa kryzys psychologiczny, najlepiej jest skonsultować się
z profesjonalistą specjalizującym się w zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży.
Specjaliści, tacy jak Psycholog dziecięcy lub psychoterapeuta dziecięcy, to
specjaliści, którzy posiadają specjalne wykształcenie i doświadczenie w pracy z
dziećmi i młodzieżą. Mogą przeprowadzać ocenę psychologiczną, diagnozować i
leczyć różne problemy emocjonalne oraz prowadzić terapię indywidualną lub
grupową. Psychiatrzy dziecięcy specjalizują się w zdrowiu psychicznym dzieci i
mogą oni przeprowadzać ocenę psychiatryczną, diagnozować zaburzenia psychiczne
i prowadzić terapię farmakologiczną w przypadku potrzeby. Pediatra lub lekarz
rodziny mogą być pierwszym punktem kontaktu w przypadku podejrzeń o problemy
zdrowia psychicznego u dziecka. Mogą przeprowadzić podstawową ocenę i
skierować dziecko do odpowiedniego specjalisty. W przypadku problemów
emocjonalnych lub zachowania u dziecka w wieku szkolnym, pracownik socjalny
szkolny może być pomocny w udzieleniu wsparcia i zidentyfikowaniu zasobów
społecznych dla dziecka i jego rodziny. W sytuacjach, gdy problemy psychologiczne
dziecka wpływają na całą rodzinę, terapeuta rodzinny może być pomocny w pracy
nad relacjami rodzinnymi, rozwiązywaniu konfliktów i wspieraniu zdrowego
funkcjonowania rodziny jako całości.

Najlepszym wyborem będzie specjalista, z którym dziecko dobrze się
komunikuje oraz taki, który posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą
oraz ma pozytywne opinie. Pamiętajmy, że najważniejsze jest to, aby dziecko czuło
się komfortowo i zaufało specjaliście, wtedy są największe szanse na powodzenie
terapii.

  • Jeśli szukasz pomocy dla siebie lub kogoś bliskiego – zadzwoń lub
    napisz do nas! –
    tel. 574 420 791 (Gliwice), 886 337 004 (Zabrze)
    W naszej placówce zapewniamy wsparcie najlepszych specjalistów: psychologów,
    psychoterapeutów, logopedy, terapeutów SI, pedagogów i fizjoterapeutów.